Шта је предвиђено календаром имунизације деце?

Календар имунизације представља редослед давања вакцина у односу на узраст и истовремено је водич за спровођење обавезне законом прописане вакцинације.