Крагујевцу највише километара канализационе мреже из уговора са ЦРБЦ

У Крагујевцу ће бити изграђено највише километара канализационе мреже на основу уговора о пројектовању и изградњи комуналне инфраструктуре, који је потписан са кинеским ЦРБЦ-ом.

Ове године изградња новог постројења за пречишћавање отпадних вода у Крагујевцу

До краја ове године у Крагујевцу ће бити изграђена канализациона мрежа и фабрика за пречишћавање отпадних вода.