Социјални дијалог “Млади млађима“ у Крагујевцу

У оквиру иницијативе Канцеларије за дуално образовање и Националног оквира квалификације под називом “Млади млађима“ одржан је социјални дијалог ученика првог разреда Средње стручне школе и Прве крагујевачке гимназије.