Касе и на шареним пијацама

Нови модел електронске фискализације требапо би да буде у примени од 1. маја наредне године, а од 1. новембра ове године до 30. априла 2022. је прелазни период за фискалне обвезнике који ће за то […]