ЈКП „Шумадија“ грађанима нуди специјализоване контејнере за одлагање грађевинског отпада

Јавно комунално предузеће Шумадија набавило је нове контејнере за одлагање грађевинског отпада, за шта је издвојено око 2,8 милиона динара.