Затворено 87 мењачких места због неправилности у раду

Народна банка Србије је због утврђених различитих неправилности у раду до сада затворила 87 мењачких места у Србији на период од 30 дана.