Реконструкција државног пута Крагујевац – Равни Гај

У току је реконструкција дела државног пута Крагујевац – Равни Гај, у насељима Грошница и Козујево.