Продужен рок за пријаву на програм студија Филм, култура и аудиовизуелно стваралаштво

Универзитет у Крагујевцу продужио је рок за пријаву на кратки програм студија Филм, култура и аудиовизуелно стваралаштво до 7. априла.