Безбедна примена лекова у периоду дојења

Безбедна примена лекова у периоду дојења била је тема стручног скупа који је организован у крагујевачком Институту за јавно здравље.