У Комуналном сервису о стању споменика културе

O стању споменика културе који су културно добро, у Комуналном сервису говориће директор Завода за заштиту споменика културе Крагујевац, Ненад Карамијалковић.