У Крагујевцу отворена ВШ струковних студија за образовање васпитача и тренера

У Крагујевцу је отворена Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера.