Учињен први корак ка формирању нове индистријске зоне у Цветојевцу

План детаљне регулације „Радна зона Цветојевац уз Северну обилазницу“ прошао је комисију за планове и тренутно је на раном јавном увиду који траје до 28. јула.