Промоција права младих путем стрипа

Стрип којим се промовишу права и млади подстичу на активност, представљен је у згради Градске управе.