Географски факултет из Београда нови партнер еКГ ИнфоДата

Повезивање предузећа еКГ ИнфоДата и Географког факултета Универзитета у Београду требало би да резултира развојним пројектима и трансфером знања на обострану корист, речено је приликом потписивања Споразума о научно-истраживачкој и пословно-техничкој сарадњи.