Како је пословало предузеће Шумадија у 2023. години?

Крагујевачко предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадијаˮ прошлу годину завршило је са дупло већим бројем игралишта у односу на 2022. годину.

Предузеће „Шумадија“ ангажовано на уређењу игралишта и паркова

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“, ангажовано је на пословима уређења дечјих игралишта и паркова.