Предшколским програмом обухваћено 97,8 одсто деце

У предшколским установама у Србији у овој школској години је више дечака 51,7, а девојчица је 48,3 одсто, од којих је 97,8 одсто обухваћено припремним предшколским програмом.