Путеви Србије поднели сагласност на Студију о процени I фазе Северне обилазнице града Крагујевца

Уговор о пројектовању и градњи Северне обилазнице око Крагујевца потписан је недавно са компанијама Србијааутопут и Еуро Мотус, а сада су Путеви Србије поднели Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о […]