У Србији се избори организују по пропорционланом изборном систему

У Србији се избори организују по пропорционланом изборном систему, а мандати додељују на основу највећих количника (Донтов систем).