Рок за плаћање годишњег пореза на доходак 15. мај

Физичка лица која су у прошлој години имала зараду или добит већу од 4.269.564 динара (неопорезиви износ) у обавези су да до 15. маја плате годишњи порез на доходак грађана.