Нови стандард система менаџмента у ЈКП Шумадија Крагујевац

ЈКП Шумадија Крагујевац је крајем прошле године обновило постојеће стандарде ИСО 9001–Систем менаџмента квалитетом, ИСО14001–Систем менаџмента животном средином, као и ИСО 45001–Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, а сада је, у оквиру свог интегрисаног […]