Привредна хроника: Заштита конкуренције на тржишту

Како ускладити пословање са правилима о заштити конкуренције и због чега је важно оснивање социјалних предузећа, сазнајте у Привредној хроници Телевизије Крагујевац.