Двоје припадника ромске популације на пракси у Градској управи

На основу Споразума о сарадњи између Града Крагујевца и Фондације за образовање Рома, двоје стажиста из Крагујевца са средњом и високом школом имаће прилику да обављају стручну праксу у Градској управи Крагујевца.