Крагујевац међу градовима у којима су остварене највеће енергетске уштеде у домаћинствима

Крагујевац је један од седам градова у којима је остварена највећа уштеда електричне енергије у домаћинствима.