Оперативни блок УКЦ Крагујевац стерилан

Након извршене микробиолошке контроле узорака са радних површина и материјала из службе Централне стерилизације, стигли су стерилни налази из Института за јавно здравље.