Представљен Водич за примену Стратегије за унапређење ОСИ

„Водич за праћење примене на локалном нивоу Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом за период од 2020. до 2024. године и пратећег Акционог плана“ презентован је организацијама које се баве унапређењем положаја особа са […]