Стратегија развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Шумадије

Први од кључних корака у процесу израде Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и шест општина у Шумадији је организација Округлих столова по тематским областима: