Дашић: Северна обилазница ће Крагујевац повезати са другим путним правцима

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објавило је Јавни позив за избор стратешког партнера на реализацији изградње Северне обилазнице око Крагујевца ради закључења уговора о пројектовању и извођењу радова на реализацији пројекта, саопштио је градоначелник Крагујевца […]

Избор стратешког партнера за изградњу Северне обилазнице

Влада Србије донела је Уредбу о критеријумима и начину избора стратешког партнера за Пројекат изградње Северне обилазнице око Крагујевца и државног пута првог реда од Крагујевца до везе са државним путем у Мрчајевцима.