Нова Стручно методолошка упутства за спровођење кућних посета поливалентне патронажне

Стандардизовање пракси подршке подстицајном развоју кроз патронажне посете је поткрепљено новим Стручно методолошким упутством за спровођење кућних посета поливалентне патронажне службе, породицама са трудницама и малом децом.