Средња стручна школа у Крагујевцу уводи нови образовни профил

Школованих кадрова за област металуршких технологија нема на тржишту рада.