Крагујевачка Енергетика врши интезивнији ремонт дистрибутивне мреже

Како би нову грејну сезону дочекала што спремније крагујевачка Енергетика летњи период користи за ремонт постојеће топловодне мреже.

Реконструкцијa топловодне мреже и ремонт постројења

Период ван грејне сезоне „Енергетика“ у највећој мери користи за реконструкцију топловодне мреже и ремонт постројења, како би се предстојећа зима дочекала што спремније.