Упитник о задовољству Крагујевчана функционисањем система јавног градског саобраћаја

Уоквиру међународног пројекта GreenForce тим професора и сарадника Географског факултета у Београду уз подршку Града Крагујевца, спроводи истраживање о коришћењу јавног градског саобраћаја у Крагујевцу а у циљу бољег разумевања аспеката који су грађанима важни, као и мерења […]