Дуални модел студија у високом образовању

Привредна комора Србије је у претходном периоду реализовала низ информативно промотивних састанака са привредницима у циљу промовисања дуалног образовања и анимирања послодаваца за укључивање у модел образовања.

Дуални модел студија у високом образовању

Привредници Шумадије и Поморавља упознали су се данас, Регионалној привредној комори, са дуалним моделом студија у високом образовању.