Укључивање грађана у процес доношења јавних политика

Један од основних принципа добре управе јесте укључивање грађана у доношење одлука, односно у процес доношења јавних политика.

Грађани могу у тај процес да се укључе на различите начине, а један од њих је и удруживање у организације цивилног друштва. Ниједно модерно демократско развијено друштво не може функционисати без доброг и развијеног цивилног друштва, кажу надлежни.

Организације цивилног друштва представљају значајан друштвени ресурс – оне имају експертизу, али су и стално на терену у контакту са грађанима, објашњава директор Канцеларије за сарадњу са цилвилним друштвом Жарко Степановић.

На тај начин ОЦД заступају и заговарају ставове дела грађана који имају намеру да учине нешто боље за своју локалну заједницу или за друштво у целини. Када у процесу дијалога између ОЦД и јавних власти дође до консензуса и установи се да је једна јавна политика добра и да може бити и усвојена од стране органа државне управе, онда имамо да та политика постаје јавна на иницијативу ОЦД и да се она може имплементирати од стране одговарајућег државног органа уз сарадњу са цивилним друштвом или у партнерству, каже Степановић.

Степановић наглашава да је значајан помак у том правцу направљен усвајањем Смерница за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, однодно предлога прописа, које су управо они предложили Влади.

Сада је обавеза сваког државног органа да на самом почетку објави полазне основе тог документа који жели да донесе, заправо документа јавне политике, да објави еx анте односно еx пост анализу, да укључи заинтересовану јавност у тај процес, да укључи по могућности и цивилно друштво у радне групе за израду докумената јавне политике или прописа и наравно на крају оно што је и раније било у нашем законодавном систему, то је да отвори јавну расправу о тим документима који су предлози прописа, објашњава Степановић.

Позив грађанима да се укључе, стиже и из вишенационалне средине каква је Суботица.

Учешће грађана у доношењу јавних политика доприноси пре свега, развоју и успостављању принципа доброг локалног управљања на локалном нивоу а принципи доброг управљања на локалном нивоу заправо су индикатор да локална власт поштује принцип јавности и одговорности у свом раду. ОЦД су разнородне и данас у Србији, према проценама функционише негде преко 30.000 организација и сасвим је извесно да су те организације, њихов глас, сарадња са грађанима веома битне за успешно одговорно функционисање локалне самоуправе. Што више грађана укључених, информисаних у овај процес заправо значи бољу локалну управу на локалном нивоу, тврди Станка Параћ Дамјановић, директорка Центра локалне демократије из Суботице.

Према њеним речима, Центар је успео да активира Савет за инклузију Рома да не буде “мртво слово на папиру”.

У том смислу и један програм који смо назвали, то је пројекат који се реализује уз подршку Европске уније, и чији носилац је град Суботица, „Интеркултуралност и антидискриминација“ где ми подстичемо праксу бољег упознавања деце у основношколском узрасту и уз адекватну методологију учења језика средине и бољег упознавања језика својих другара у школи, у овом случају то су српски, мађарски и ромски. Мислим да ће то да буде и један алат за саме наставнике који ће моћи да примењују и у пракси односно у настави, каже Станка Параћ Дамјановић.

Оно што виде као задатак за будућност је веће укључивање младих у активности локалних заједница и развој јавних политика. Подсетимо, јавне политике део су реформе јавне управе, чији је главни координатор Министарство за државну управу и локалну самоуправу. Европска Унија нарочито инсистира на унапредјењу креирања и спроводјења јавних политика у оквиру реформе јавне управе.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *