Истиче рок за трећу рату пореза на имовину

За пореске обвезнике, физичка лица, предузетнике и правна лица данас истиче рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину.

Према Закону о порезима на имовину, тај порез се плаћа тромесечно – у фебруару, мају, августу и новембру, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Редовним и благовременим измиривањем пореза, обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.