Јавни позив за упис деце у приватне вртиће за 2018/19. годину

Градска управа за ванпривредне делатности обавештава родитеље да је у току подношење Захтева за признавање права на накнаду дела трошкова боравака деце у приватним предшколским установама за радну 2018/19. годину.

Овим позивом обухваћена су деца која се налазе на Изводу листе чекања са бодовима у распону од 40 до 61, као и деца од 61 до 100 бодова за коју су поднети захтеви и допуна документације од 25. септембра до 25. децембра 2018. године.

Градска управа за ванпривредне делатности  позива родитеље, старатеље, усвојитеље или хранитеље деце која се налазе на Изводу из листе чекања да Управи поднесу Захтев на обрасцу који се може преузети на званичној интернет страници града Крагујевца: www.kragujevac.rs или непосредно у Градској управи за ванпривредне делатности у Крагујевцу, Улица Цара Лазара 15, канцеларија број 12, од 5. до 20. фебруара 2019. године, у времену од 9 до 14 сати.

У захтеву се поред података о детету (име, презиме, датум рођења, ЈМБГ), обавезно назначава број са Извода из листе чекања под којим се дете налази, назив приватне предшколске установе у коју родитељ жели да упише дете при чему наводи две приватне предшколске установе у случају да не буде расположивих капацитета за прву одабрану установу.

Признавање права на накнаду дела трошкова боравака деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице врши се по редоследу које дете има на Изводу из Листе чекања.

Додатне информације и појашњења могу се добити на телефон 034/302 288.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *