Попис непокретности грађана

У Крагујевцу је од 1. октобра почео попис непокретности грађана ради упоређивања стања на терену са пореском евиденцијом и упоређивања пореза на имовину.

За тај посао који ће трајати три месеца, преко Омладинске задруге ангажовано је педесетак пописивача.

Овлашћени пописивачи сваког радног дана, од 9 до 17 часова су на терену и врше попис станова, кућа, пословних зграда, гаража и помоћних објеката.

У сарадњи са власницима пријављених објеката, упоређиваће податке из пореске евиденције са стварним стањем на терену.

Примљено је 1200 пореских пријава, а на терену се налази 14 пописивачких тимова.

Обавештења када ће попис да буде налазиће се на зградама месних заједница, а до сада су пописане непокретности у месним заједницама Центар града, Вашариште, 1. мај и Ердоглија.

На основу утврђених података, потребно је да порески обвезник попуни и потпише образац пореске пријаве и преда овлашћеном пописивачу.

Уколико дође до неке разлике у тим подацима попуњава се нова пријава, зависно од потребе уколико је власник преминуло лице или лице које је продало стан, наследило па се зато пише нова пореска пријава. Исто важи и за пословне просторе.

На подручју Крагујевца има 66.500 пореских обвезника по решењима за порез на имовину физичких лица.

Пописом непокретности ажурираће се база података, а тиме и боља наплата пореза.

Иначе 14. новембра је рок за плаћање пореза на имовину у четвртом кварталу.

Извештава новинарка РТК Зорица Савић Ранковић.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.