Повећане субвенције за осигурање усева

Због повећаног интересовања пољопривредника за меру осигурања усева, плодова и животиња, чланови Градског већа донели су Одлуку о изменама распореда субвенција за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.

Средства за ту намену биће увећана за 180.000 динара и износиће 880.000 динара.

Субвенције за подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе биће умањене и износиће 620.000 динара.

Градско веће закључком је препоручило јавним предузећима и привредним друштвима чији је оснивач град Крагујевац да се ради наставка процеса реорганизације запослених у јавном сектору рок за исплату стимулативне отпремине продужи до 31. децембра.

Градско веће донело је закључак о признавању права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице у радној 2018/19 години на основу поднетих захтева родитеља, старатеља, усвојитеља или хранитеља у складу са расположивим средствима буџета града и капацитетима верификованих приватних предшколских установа.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *