Повећање родитељског додатка за прво дете

Повећање родитељског додатка за прво дете са досадашњих 39.000 на 100.000 динара, једна је од новина које доноси недавно усвојен Закон о финансијској подршци породицaма са децом.

Право на породиљски додатак, које су до сада имале жене запослене по уговору о раду, биће проширено и на жене које самостално обављају неку делатност, као и оне ангажоване по уговору о делу или по уговору о привременим и повременим пословима.

Примена Закона почеће од 1. јула 2018. године, а новина је да ће право на родитељски додатак имати и страни држављани, ако су стално настањени у Србији, под условом да је дете рођено у нашој земљи.

Захваљујући новим законскм решењима, биће умањен износ средстава за накнаде зарада за време породиљског одсуства, одусуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета. Такође је превиђен и нов начин обрачуна.

Законом је предвиђено да мајке које обављају самосталну делатност или су носиоци пољопривредног породичног газдинства имају надокнаде по основу овог права.

Висина надокнаде може максимално да износи три просечне зараде у Републици. Мења се и начин исплате зарада.

За тај посао до сада је била надлежна Градска управа преко Одељења за друштвену бригу о деци.

Исплата је сада централизована, а новац на рачуне корисника биће уплаћиван директно из ресорног министарства.

Извештава новинарка РТК Зорица Савић Ранковић.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *