Јавне набавке важан сегмент за улазак у ЕУ

Крагујевац је један од десет градова у централној и западној Србији у коме је одржана дебата која се односи на јавне набавке.