Почиње израда ЛАП-а за социјалну инклузију Рома и Ромкиња у Крагујевцу

Здравствена и социјална заштита, образовање, запошљавање и стамбено збрињавање, биће у фокусу Локалног акционог плана за социјалну инклузију Рома и Ромкиња у Крагујевцу у периоду од 2022. до 2025. године, чија израда предстоји.

У току је израда акционог плана за Ромска питања

Мобилни тим за инклузију Рома који је формиран у локалној самоуправи 2014. године, у континуитету ради на унапређењу њиховог положаја у Крагујевцу.

О „Кључним корацима ка родној равноправности“ у Крагујевцу

Нацрт новог Националног акционог плана спровођења Стратегије за родну равноправност у 2019/2020. години, представљен је у Крагујевцу.