Старо стајалиште репарирано и постављено у Станову

Након постављања новог пилот стајалишта код Уреда, старо које се налазило на тој локацији репарирано је и постављено на локацији „Нова школа“ у Станову.