Проф. др Бранислав Јеремић – потпредседник Савета за високо образовање

Након што је претходне недеље изабран је за члана Националног савета за високо образовање, Бранислав Јеремић, редовни професор факултета Инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, је изабран и за потпредседника ове институције.

Проф. др Бранислав Јеремић – изабран за члана Савета за високо образовање

Редовни професор факултета Инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Бранислав Јеремић, изабран је за члана Националног савета за високо образовање.