Нови ГУП спреман за јавну расправу

У Генерални урбанистички план уграђене су све анализе везане за северну обилазницу и велики државни пројекат, приступне пруге за индустријску зону Собовица.

ГУП 2025. позиционираће Крагујевац као регионални центар

После вишегодишњег ангажовања стручног тима Јавног предузећа Урбанизам, на изради Генералног урбанистичког плана “Крагујевац 2025.”, завршен је предлог нацрта овог документа.