У овој години ревизија 26 планова генералне регулације на подручју Крагујевца

Након Генералног урбанистичког плана који је ступио на снагу прошле године, у овој години очекује се и ревизија 26 планова генералне регулације на подручју Крагујевца.

Одобрен Генерални урбанистички план „Крагујевац 2030“

Министарство грађевине, саобраћаја и инфраструктуре дало је сагласност на Генерални урбанистички план “Крагујевац 2030“ који је завршен у јуну.

У току поновљен јавни увид за део коригованог нацрта Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2030“

Део коригованог Нацрта Генерелног урбанистичког плана „Крагујевац 2030“ са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животу средину поново је на јавном увиду.

Шта предвиђа урбанистички план града Крагујевца?

Генерални урбанистички план Крагујевца до 2025. биће померен на 2030. годину, док би одлука о изради просторног плана града Крагујевца са планским хоризонтом до 2035. године требало да да уређене основе за сеоска насеља.

Нови ГУП спреман за јавну расправу

У Генерални урбанистички план уграђене су све анализе везане за северну обилазницу и велики државни пројекат, приступне пруге за индустријску зону Собовица.

ГУП 2025. позиционираће Крагујевац као регионални центар

После вишегодишњег ангажовања стручног тима Јавног предузећа Урбанизам, на изради Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2025.“, завршен је предлог нацрта овог документа.