Нови рок за поделу грађевинског материјала избеглим лицима

Обавештавају се заинтересована лица која су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, и то: