Подршка породици са децом

На последњој седници Скупштине града усвојена је одлука о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мере за остваривање демографске и популационе политике, на територији града Крагујевца.