Будући дизајнери

Мисија Друге техничке школе је да образује и усавршава ученике за потребе привреде у области културе, уметности и јавног информисања, шумарства и обраде дрвета кроз редовно школовање.