Медицински поделио 32 индекса студентима докторских студија

Факултет медицинских наука први је факултет у Србији који је пре 14 година успоставио докторске академске студије у области медицине и први који је акредитовао студијски програм Докторске студије, Докторска школа медицинских наука.