Е-шалтер ПИО

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање омогућио је грађанима да путем е-Шалтера подносе захтеве за остваривање и коришћење права из пензијског или инвалидског осигурања, захтеве за издавање уверења или потврда, као и доказа који […]