Eдукацијa децe и младих о савременом плесу

Пројекат едукације намењен деци и младима о савременом плесу “Музеј плеса” одржан је у Крагујевцу у организацији Станице сервис за савремени плес из Београда.