Аутоматска мерна станица у Крагујевцу мери најситније честице у ваздуху

Аутоматска мерна станица за квалитет ваздуха у Крагујевцу од сада мери суспендоване честице ПМ 2,5 и ПМ 10.

Уговор о праћењу квалитета ваздуха

Непрекидно праћење квалитета ваздуха у Крагујевцу током 365 дана у години, Институт за јавно здравље обавља на основу два уговора са ресорним министарством и локалном самоуправом.

Из Фонда за заштиту животне средине 9,7 милиона динара

Највише новца, нешто преко три милиона динара из локалног Фонда за заштиту животне средине одобрено је за контролу квалитета ваздуха која подразумева систематско мерење емисије основних и специфичних загађујућих материја пореклом из стационираних извора и […]

Формира се Дигитални регистар загађивача у Крагујевцу

Пројекат „Од објаве до акције“ који финансира Град Крагујевац, а реализује Удружење Екомар, има за циљ формирање дигиталног простора за све становнике града Крагујевца, на којем би ефикасно и једноставно могли да пријаве све еколошке […]